Địa chỉ đẹp tại Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 24 kết quả (0.0024 giây)


Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 3700821800-004

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/03/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Gifu Kogyo Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311300528-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Nhà 6A Đường Số 3 CVPM Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cosco Container Lines (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Coheung Marine Shipping Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Stx Pan Ocean Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311289930-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 89 Pasteur Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CDM International Inc (NTNN)

Mã số thuế: 0311302074-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 5 Phùng Khắc Khoan - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Dun & Bradstreet (Asia Pacific) Pte Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311389639-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: P.1403 2A-4A Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte Ltd-VPĐH Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 0310166710-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Posco A&C Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311287806-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Architecture Workshop (NTNN)

Mã số thuế: 0311219700-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/10/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 60-62 Đông Du Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VPĐH Công Trình Tại TPHCM Cty Shimizu Corporation

Mã số thuế: 0310601360-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dsa Engineering (NTNN)

Mã số thuế: 0311199998-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Hazama Ando Corporation Nhật Bản-Thầu Chính XD Nhà Máy Số 3 Của Cty TNHH Công Nghiệp Towa (VN)

Mã số thuế: 0303204877-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/07/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co,Ltd

Mã số thuế: 0308829329-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co, Ltd

Mã số thuế: 0308829329-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte,Ltd VPĐH Công Trình Tại TPHồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166710-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VP Nhà Thầu Cty Korea Consultants International

Mã số thuế: 0310366050-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Fujita Corporation

Mã số thuế: 0310134684-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã số thuế: 0307871945

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/04/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Phát

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Trí Việt

Mã số thuế: 0305656773

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 554D Lê Văn Lương Phường Tân Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Thầu Xây Dựng NMWonderful Sài Gòn Electrics KCN Việt Nam Singapore (Cty Taisei Corporation)

Mã số thuế: 0305158175

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/09/2007 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: Không nộp tờ khai 3 tháng liên tục CV8099 11/07/2008 - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn Phòng Điều Hành Cty Atwood Oceanics Pacific Limited

Mã số thuế: 0304238389

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/03/2006 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 332A-11C , 11th Floor Plaza Ampang City Kuala Lumpur - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nigel Richardson

Điện thoại: N/A


Địa chỉ đẹp tại Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Liên quan

25 Hoàng Hoa Thám - Phường 6 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

577 Nguyễn Thị Thập Phường Tân Phong - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

34B5 Cư Xá 304 Phường 205 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

102 Đường 77 - Phường Tân Quy - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

13 Đường Số 3 Phường Trường Thọ - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

Khu công nghiệp Khắc Niệm - Phường Khắc Niệm - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

,

Lô 5-TS7 KCN Tiên Sơn - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

,

Khu phố Phước Hải - PhườngThái Hòa - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương

,

Khu kinh tế cửa khẩu Hoàng Diệu - Xã Hưng Phước - Huyện Bù Đốp - Bình Phước

,

Thôn 2 - Xã Mêpu - Huyện Đức Linh - Bình Thuận

,

Kp5 - Phường Phú Hài - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

,

87 Nguyễn Thị Định - Phường An Hải Bắc - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng

,

52 Cao Bá Quát - Phường An Hải Tây - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng

,

62 CMT 8 Phường Quyết Thắng - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Số 334B/4 KP 4 - Phường Tam Hiệp - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

174 Trường Chinh tổ 4 - Phường Trà Bá - Thành phố Pleiku - Gia Lai

,

Số 12 khu TT Trung Đoàn 47 - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

,

Số 2/15 ngõ Đào Duy Từ - Phường Hàng Buồm - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

Số 19 ngách 622/17 đường Hà Huy Tập thị trấn Yên Viên - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

,

Cụm 13 thôn Vĩnh Ninh - Xã Vĩnh Quỳnh - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

,

Số 71 ngách 145/72 đường Cổ Nhuế Xóm 15 - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

,

Phòng 701 tầng 7 toà nhà Nhật An số 30D phố Kim Mã Thượng - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

Số 20B ngõ 141 phố Nam Dư - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Thôn Vệ - Xã Nam Hồng - Huyện Đông Anh - Hà Nội

,

60 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế

,

Số 184D đường Mai Thị Hồng Hạnh - Phường Rạch Sỏi - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

,

48C Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

,

ấp Minh Thiện xã Long Trạch - Huyện Cần Đước - Long An

,

Tổ dân phố Liên Hiệp 2 - Phường Trương Quang Trọng - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

,

Số 27 Nguyễn Văn Thêm F3 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

,

02 Nam Kỳ Khỡi Nghĩa phường 1 - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang

,

Quốc lộ 60 Khóm 6 Phường 8 - Thành phố Trà Vinh - Trà Vinh

,

79C Điện Biên Phủ Phường Đakao - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

109D/40E Lạc Long Quân Phường 3 - Phường 3 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

,

357A/23C Nguyễn Trọng Tuyển - Phường 1 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

54 đường số 3 Khu phố 4 - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

,

348A1 Tự Lập - Phường 4 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

55 (# trệt) đường 11 - Phường 11 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

Lô D.01 Tân Thuận KCX.Tân Thuận Phường Tân Thuận Đông - Phường Tân Thuận Đông - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

Lầu 6 Tòa nhà Liên Hoa Building 134/1 Cách Mạng Tháng Tám - Phường 10 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

E7/194 Quốc Lộ 50 - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,

622/16A Cộng Hòa - Phường 13 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

Số 153/84 Đường Bình Thành - Phường Bình Hưng Hòa B - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

506/49/15 Lạc Long Quân - Phường 5 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

,

21 Phan Kế Bính - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

Số 20 Cộng Hòa - Phường 12 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

101 Dương Khuê - Phường Hiệp Tân - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

Tầng 9 Vietcomreal Building 68 Nguyễn Huệ - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

75/32 Phan Văn Hớn ấp 4 - Xã Xuân Thới Thượng - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

,

69/6/3 Đường 138 Khu Phố 2 - Phường Tân Phú - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...