Địa chỉ đẹp tại Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 24 kết quả (0.0018 giây)


Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 3700821800-004

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/03/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Gifu Kogyo Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311300528-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Nhà 6A Đường Số 3 CVPM Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cosco Container Lines (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Coheung Marine Shipping Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Stx Pan Ocean Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311289930-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 89 Pasteur Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CDM International Inc (NTNN)

Mã số thuế: 0311302074-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 5 Phùng Khắc Khoan - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Dun & Bradstreet (Asia Pacific) Pte Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311389639-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: P.1403 2A-4A Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte Ltd-VPĐH Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 0310166710-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Posco A&C Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311287806-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Architecture Workshop (NTNN)

Mã số thuế: 0311219700-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/10/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 60-62 Đông Du Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VPĐH Công Trình Tại TPHCM Cty Shimizu Corporation

Mã số thuế: 0310601360-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dsa Engineering (NTNN)

Mã số thuế: 0311199998-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Hazama Ando Corporation Nhật Bản-Thầu Chính XD Nhà Máy Số 3 Của Cty TNHH Công Nghiệp Towa (VN)

Mã số thuế: 0303204877-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/07/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co,Ltd

Mã số thuế: 0308829329-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co, Ltd

Mã số thuế: 0308829329-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte,Ltd VPĐH Công Trình Tại TPHồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166710-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VP Nhà Thầu Cty Korea Consultants International

Mã số thuế: 0310366050-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Fujita Corporation

Mã số thuế: 0310134684-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã số thuế: 0307871945

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/04/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Phát

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Trí Việt

Mã số thuế: 0305656773

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 554D Lê Văn Lương Phường Tân Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Thầu Xây Dựng NMWonderful Sài Gòn Electrics KCN Việt Nam Singapore (Cty Taisei Corporation)

Mã số thuế: 0305158175

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/09/2007 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: Không nộp tờ khai 3 tháng liên tục CV8099 11/07/2008 - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn Phòng Điều Hành Cty Atwood Oceanics Pacific Limited

Mã số thuế: 0304238389

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/03/2006 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 332A-11C , 11th Floor Plaza Ampang City Kuala Lumpur - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nigel Richardson

Điện thoại: N/A


Địa chỉ đẹp tại Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Liên quan

53 Đường Ký Hòa - Phường 11 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

Lô 4E Đường Số 6A - Xã Tân Nhựt - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,

Phố Thanh Bình - Phường Đồng Kỵ - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh

,

202P Nguyễn Tất Thành - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

,

Văn phòng điều hành Công ty Handong E & c tại Đà Nẵng - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

Nhà số 9 Tổ 32 - Phường Hoà Cường Bắc - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

Tổ dân phố 9 - TP.Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc

,

Số 99 đường Nguyễn Văn Linh - Phường Tân An - TP.Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc

,

ấp Quảng Đà - Xã Đông Hoà - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai

,

Khu 4 ấp 8 - Xã An Phước - Huyện Long Thành - Đồng Nai

,

Đường Lý Thường Kiệt - Phường Lê Hồng Phong - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

,

Số 28 tổ 28 - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 8 K3 - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

,

Số 21 ngõ 104 phố Định Công p.Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Lô số 9 TT Công ty KD dụng cụ chỉnh hình tổ 63 - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 35 ngõ 93 phố Hoàng Văn Thái - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Tổ 10 đường 430 - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội

,

Tầng 6 tòa nhà 252 Đường Hoàng Quốc Việt - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

,

Số nhà 146 ngõ 72 đường Nguyễn Trãi - Phường Thượng Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

198 đường Phúc Diễn - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

,

Số 101 ngõ 399 phố Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội

,

Số 88 ngõ 14 đường Tả Thanh Oai - Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

,

Số nhà 274 tổ 6 - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội

,

Số 694 đường Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Khu hành chính dịch vụ-khu Ktế Vũng áng - Xã Kỳ Lợi - Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

,

Thôn 6-Xã Cổ Đạm - Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

,

Số 193 tổ Trúc Sơn - Phường Quán Toan - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng

,

Thôn Đông An Xã Phong An - Huyện Phong Điền - Thừa Thiên - Huế

,

Tổ 4 ấp Rẫy Mới - Xã Bình Trị - Huyện Kiên Lương - Kiên Giang

,

Số 39 ấp Thuận An - Xã Bình Sơn - Huyện Hòn Đất - Kiên Giang

,

TDP Phú Thọ 2 - Phường Ninh Diêm - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

,

Thôn Lử Chồ II-Xã Lầu Thí Ngài - Huyện Bắc Hà - Lào Cai

,

ấp Thuận Hòa 1 xã Hòa Khánh Nam - Huyện Đức Hoà - Long An

,

Số 88A Trương Thị Sáu - Thành phố Tân An - Long An

,

Tầng 2 số nhà 28 đường Lê Lợi - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

xã Thái Hưng - Huyện Thái Thụy - Thái Bình

,

Xóm 5- Nga Trường - Huyện Nga Sơn - Thanh Hoá

,

Phố 4 - Thị trấn Cành Nàng - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá

,

SN 374 đường Hùng Vương phường Tích Sơn - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

,

Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái - Yên Bái

,

91 Đường 49 - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

75 đường Cống Hộp Rạch Bùng Binh - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

247/15B Bình Tiên - Phường 08 - Quận 6 - TP Hồ Chí Minh

,

185/27 Nguyễn Văn Cừ - Phường 02 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

327 Trần Bình Trọng - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

36/51 đường D2 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

83 Trần Hưng Đạo - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

94F Nguyễn Trọng Tuyển - Phường 15 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

Lô 2 Đường 23/10 - Xã Vĩnh Hiệp - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

,
Loading...